استخدام در شرکت معدنی زرین داغ:
.در صورتیکه تمایل به همکاری با شرکت زرین داغ استارگان را دارید , با انتخاب گزینه تکمیل فرم , فرم نمایش داده شده را با دقت تکمیل نمایید .همکاران ما پس از بررسی درخواست های وارده در صورت نیاز با شما تماس خواهند گرفت توجه فرمایید که تکمیل و ارسال فرم همکاری با ما هیچگونه تعهد استخدامی برای شما در شرکت معدنی زرین داغ آستارگان را ایجاد نمی نماید.
لطفا توجه داشته باشید از ابتدای سال جدید درخواستهای همکاری ، از طریق فرم مخصوص داخل وب سایت تکمیل میگردد لذا از مراجعه ی حضوری به شرکت در این خصوص خودداری فرمایید.