روش استخراج

در استخراج معادن روباز كه به شكل توده اي هستند عمليات استخراج در تناژهاي بالا صورت ميگيرد. بهترين روش؛ استفاده از روش open pit (روباز) ميباشد. در اين روش استخراج به صورت پله‌پله و تا عمقي از ذخيره معدني كه عمليات اقتصادي باشد، ادامه پيدا مي‌كند. رو…

روش فرآوری

متد فرآوري روش هيپ ليچ Heap leaching مي باشد . تکنولوژی هيپ ليچ ارزان ترین و از نظر زیست محیطی امن ترین تکنولوژی استحصال طلا می باشد. كل جریان در سیستم بسته صورت می گیرد و آب یا مواد از سیستم بیرون نمی رود بلکه به دلیل تبخیر ، آب با میزان کم …

ملاحظات زیست محیطی

مزیت عمده روش هیپ لیچ حفظ شرایط زیست محیطی منطقه می باشد ، با انتخاب روش هیپ لیچ ضمن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی می توان به کار فرآوري ادامه داد. مراتع و نواحی مجاور از عملیات استخراج متاثر نخواهند شد. به‌دلیل بهره‌گیری از محلول سیانید سدیم در چرخه ب…