حضور نیروهای یگان ویژه در معدن

حضور نیروهای یگان ویژه در معدن طلای اندریان جهت مبارزه و براندازی حفاران غیر مجاز در معدن 1399/03/10