استخدام در شرکت معدنی زرین داغ:

در صورتیکه تمایل به همکاری با شرکت زرین داغ استارگان را دارید ,  فرم  زیر را با دقت تکمیل نمایید .همکاران ما پس از بررسی درخواست های وارده در صورت نیاز با شما تماس خواهند گرفت توجه فرمایید که تکمیل و ارسال فرم همکاری با ما هیچگونه تعهد استخدامی برای شما در شرکت معدنی زرین داغ آستارگان را ایجاد نمی نماید.

لطفا توجه داشته باشید بدلیل رعایت پرتکل های بهداشتی با توجه به شرایط پیش آمده ی اخیر، از ابتدای سال جدید درخواستهای همکاری ، از طریق فرم مخصوص داخل وب سایت تکمیل میگردد لذا از مراجعه ی حضوری به شرکت در این خصوص خودداری فرمایید.

 

 

 • شرکت زرین داغ آستارکان

 • Date Format: YYYY dot MM dot DD
 • آخرین مدرک تحصیلی تا پایان تحصیلات متوسطه

 • سوابق تحصیلی آموزش عالی ( به ترتیب اخذ مدرک )

 • مدرک اول:

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • مدرک دوم:

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • مدرک سوم :

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • دوره های آموزشی ( تخصصی یا کارآموزی )

 • دوره اول :

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • دوره دوم:

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • دوره سوم :

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • مهارت ها و زبان های خارجی

 • مشاغل مورد علاقه در شرکت به ترتیب ارجحیت :

 • تخصص ها و مهارت ها :

 • آشنایی با زبان های خارجی :

 • سوابق خدمات خارج از شرکت

 • سابقه اول :

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • سابقه دوم :

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • سابقه سوم :

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • سوابق قضایی

 • هرگونه سابقه محکومیت سیاسی ، قضایی و اداری
 • سوابق بیمه

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  در صورت پذیرش شما
 • مشخصات دو نفر معرف غیر از خویشاوندان

 • مشخصات معرف شما به شرکت

 • این قسمت توسط شرکت تکمیل می شود

 • نظریه امور اداری
  تاریخ و امضا
 • نظریه مدیر واحد :
  تاریخ و امضا
 • نظریه مدیر واحد حراست
  تاریخ و امضا
 • نظریه مدیرعامل
  امور اداری : پذیرش خانم/آقای............................... در واحد .................................. بلامانع است.
  تاریخ و امضا
 • Date Format: YYYY dash MM dash DD